Prive en Disclaimer

Prive & disclaimer


Als medium geef ik (kort gezegd) informatie aan u door die ik ontvang, naar aanleiding van uw vraag. Die informatie kan ik niet 'sturen' en ik kan op voorhand geen beperkingen aan deze informatie opleggen.


Als u om een consult (een reading ) verzoekt, dan is het waarschijnlijk dat daarbij persoonlijke en emotionele zaken aan de orde komen. Het is daarom belangrijk te realiseren dat ik als medium te goeder trouw en naar eer en geweten  handel, maar dat u zelf verantwoordelijk bent voor het op een  juiste  wijze omgaan met de informatie die ik u geef. Die verantwoordelijkeid omvat onder meer dat u uw gezondheid en welbevinden in acht neemt, en het aan mij aan te geven als een consult voor u op een bepaald moment te ingrijpend of te (in)spannend is. Geef het ook aan, voorafgaand een consult, als u medisch of psychisch extra kwetsbaar bent. Ik heb zelf geen medische achtergrond.


Bij alle medische aspecten die mogelijk aan de orde komen, is mijn advies om bij enige twijfel over uw gezondheid een medisch gekwalificeerd persoon (arts) te raadplegen. 


Privacy


Ik verwerk enkele persoonsgegevens indien u mij bezoekt (of ik u bezoek) voor een consult. Denk bijvoorbeeld aan uw e-mailadres, voor het aan u zenden van het consultverslag, aan uw naam en telefoonnummer. Bij het omgaan met uw persoonsgegevens hanteer ik de stelregel dat ik  zo min mogelijk gegevens  verwerk en bewaar, dat ik dat zorgvuldig (veilig) doe en dat u op elk moment kunt verzoeken om uw gegevens die ik verwerk te verwijderen of in te zien. Zie voor meer informatie over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens de website van de 
Het digitale verslag van een reading bewaar ik maximaal 6 maanden. Houd u hier s.v.p. rekening mee indien u op een later moment gebruik wilt maken van dit verslag. 

Deze website maakt slechts gebruik van functionele cookies die de werking van de website ondersteunen. Er worden geen persoonlijke, naar u traceerbare gegevens geregistreerd ten aanzien van uw websitebezoek.


 Colofon 

 Deze website is ontworpen door Vincent Blom

Alle afbeeldingen zijn, voor zover niet anders vermeld, gemaakt door Vincent Blom.

Alle auteursrechten voorbehouden.@ VINCENT BLOM 2022