ik ben net als jij

IK BEN NET ALS JIJ


Ja ,een reading denken de meeste klanten dat ik een heilig mens ben, omdat ik hun een boodschap uit de hemel breng. Ik ben geen heilige. Ik ben een mens net als jij. Gewoon Vincent. Mijn ouders voedden mij net zo op als mijn broer en zussen. Ik ben doof en ik kan horen wat de gidsen zeggen. Ik kan met mijn gids communiceren omdat ik paranormale gaven heb: ik ben helderhorend, helderziend, heldervoelend. Waarom heb ik die gaven en de andere mensen niet? Denk aan de zangers die een heel mooie stem hebben. Die heb ik niet. En de sporters die heel goed kunnen sporten. Dat kan ik niet. Zo heeft ieder mens zijn talent.

Mijn gids wil me helpen als medium, omdat ik hem in vorige levens geholpen heb. We hebben dat samen afgesproken.

Naast mijn mediumschap ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen leven en ik doe dingen net als jij zoals werken, kinderen opvoeden, boodschappen doen, tafel opruimen e.d. Ik geef de readings meestal na mijn werk. Ik heb een fulltime baan om de kost te verdienen.

Het is niet altijd gemakkelijk om mijn baan en mijn spirituele werk te combineren. Als ik op mijn werk ben, moet ik 100 procent presteren zoals ieder normaal mens. Maar soms komen de gidsen of mijn overleden dierbaren mij storen op mijn werk. Dan krijg ik twee dingen tegelijkertijd te doen. Ik kan dan niet tegen mijn collega zeggen dat ik bezoek heb. Soms ervaar ik daarbij verschillende emoties: blij, verdrietig, boos. Ik wil dat niet aan mijn omgeving laten merken.

Alleen de mensen die me goed kennen, merken wel dat ik iets anders ben. Als ik bijvoorbeeld naar een feest van familie of vrienden ga, krijg ik wel berichten door voor de mensen. Dat voelt vaak niet prettig. Ik doe daar niets mee, want ik ben daar als Vincent en niet als medium. Maar als ik op een paranormale beurs ben, dan heb ik daar geen probleem mee, want ik voel me daar echt thuis, omdat de bezoekers echt openstaan voor het universum.
Omschakelen van het contact met het universum naar het gewone aardse leven kost me veel moeite en heeft af en toe tijd nodig. Ik voel dan daarna heimwee naar het contact. Gelukkig krijg ik wel als dank veel liefde uit het universum van de gidsen. Voor mij is het belangrijk dat mensen blij zijn met een boodschap uit de spirituele wereld, dan krijg ik een goed gevoel.

Soms krijg ik in mijn dagelijks leven ook ruzie met mijn gids, omdat we verschil van mening hebben. Hij weet al eerder wat het beste voor mij is. Hij bedoelt het goed maar soms vind ik het erg vervelend, omdat ik niet mag weten waarom iets wel of niet goed is. Dat betekent niet dat ik een perfect leven heb. Ik heb in het verleden veel tegenslagen gehad, want ik moet ook ervaringen opdoen in mijn leven op aarde en daarvan leren. Soms wil ik niet naar mijn hart luisteren omdat ik iets anders wil. Ik wil gewoon uitdaging zoeken. Mijn gids voelt soms niets voor mijn uitdaging en weet dat ik lekker eigenwijs ben en toch op zoek ga. Af en toe vergeet ik hem te vragen of het een goed idee is, omdat ik denk dat het echt iets voor mij is. Het kan zo zijn dat mijn gids mij in het dagelijkse leven plotseling een aanwijzing geeft om mij te helpen. Dat is soms wel verwarrend, omdat ik dan direct moet beslissen tussen wat hij aanraadt en wat ik zelf wil, bijvoorbeeld in het verkeer of bij het kiezen van kleren. Mijn gids wilt mij dan helpen, maar ik ervaar het soms als  dat hij zich met mijn leven bemoeit.
De gidsen weten ook niet alles over onze wereld. Ze kunnen elkaar wel raadplegen. Ze zeggen altijd dat God het beter weet.

Mensen kunnen bang voor mij zijn, omdat ze denken dat ik alles van ze weet en zie. Nee, ik ben daar niet mee bezig want ik wil graag gewoon omgaan met mensen en praten over dagelijkse dingen. Dan hoef ik me niet eenzaam te voelen. Ik heb soms moeite om te zwijgen over dingen en gebeurtenissen die ik al van tevoren weet.


Terug naar "blog"